Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor boeking

De boeking word pas definitief na het akkoord geven door de cliënt van het contract en na het betalen van de aanbetaling.

Samenwerking:

De cliënt en Miracle Movies komen overeen dat ze op de best mogelijke manier samenwerken zodat de mooiste film gecreëerd kan worden. De cliënt zorgt ervoor dat Miracle Movies op tijd gewaarschuwd word om belangrijke gebeurtenissen te kunnen opnemen (audio en video) zoals het aansnijden van de taart, toespraken, liedjes zingen en andere belangrijke gebeurtenissen.

Reservering:

Een voor akkoord gegeven contract en het aanbetalen van de vereiste kosten zijn nodig om de boeking vast te leggen met Miracle Movies. Indien er meerdere aanvragen zijn door andere cliënten voor dezelfde dag dan word het contract aangegaan met de cliënt die het eerste aan de voorwaarden voor boeking voldoet.

Annulering

Indien de bruiloft word verzet of word geannuleerd of indien op enige andere wijze contractbreuk word gepleegd dan vervalt het recht op terugbetaling van de aanbetaling en worden de kosten die tot dat moment gemaakt zijn voor de film in rekening gebracht ten koste van de cliënt.

Dagschema

De cliënt zorgt ervoor dat Miracle Movies uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum het volledige dagschema heeft ontvangen en dat eventuele wijzigingen op tijd worden gecommuniceerd.

Veiligheid

Miracle Movies behoud zich het recht voor om de locatie te verlaten indien wij de situatie te gevaarlijk of bedreigend ervaren zoals kan gebeuren bijvoorbeeld bij bedreiging door dronken mensen. Hierbij vervallen alle rechten op het leveren van producten.

Verantwoordelijkheden

Miracle Movies is niet verantwoordelijk voor het nakomen van dit contract in het geval van overmacht zoals door auto-ongeluk, ernstige ziekte, en andere onvoorziene zaken. Alle kosten betaald door cliënt worden dan geretourneerd. In het geval van ernstige ziekte word al het mogelijke gedaan om vervanging te regelen.

Post productie en editing

Miracle Movies behoud zich het recht voor om de film te editen en produceren zoals wij dat het beste achten. Niet alle beelden die gemaakt zijn zullen in de film te zien zijn.

Betaal schema

Bij het aangaan van het contract is 10% aanbetaling vereist en de andere 90% dient voldaan te worden voor het versturen van het eindproduct naar de cliënt.

Consultatie:

Voor het aangaan van het contract heb ik graag een ontmoeting in persoon of via Skype, om mijn werkwijze door te nemen en om jullie wensen duidelijk te krijgen. Ik (Jeroen Swart) zal in ieder geval een paar dagen voor de bruiloft contact opnemen om de laatste details door te nemen. Ik zal ook de eventuele fotograaf benaderen om de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Paparazzi gasten

De cliënt is er verantwoordelijk voor dat Miracle Movies in staat word gesteld om de benodigde beelden voor de film te maken. Indien er andere gasten zijn die foto’s of film willen maken dan krijgt Miracle Movies voorrang op de locatie.

Privacy

Alleen de voornamen van de cliënt worden gebruikt in de titel van de film. Alle andere zaken waardoor anderen de identiteit van de cliënt zouden kunnen achterhalen worden zorgvuldig vermeden.

Annuleringskosten

Indien de cliënt het contract wil ontbinden korter dan 6 maanden voor de bruiloft om wat voor reden dan ook dan vervalt het recht op terugbetaling van de boekingskosten. Dit word beschouwd als gemaakte kosten. Als het contract eerder dan 6 maanden voor de bruiloft word ontbonden dan zijn er geen kosten.

Geheimhouding:

Miracle movies is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

Copyright

Miracle Movies behoud zich het recht voor om de gemaakte opnamen (audio en video) te gebruiken voor eigen promotie doeleinden tenzij anders overeen gekomen.

Levering van goederen:

-een prive locatie op Youtube met de film in 4K kwaliteit. Deze inhoud is te delen en te bekijken op telefoon, ipad etc.

Leverdatum:

De tijd nodig om de film te voltooien ligt tussen de 1 en 2 maanden.

Klachtenprocedure:

Miracle movies  hanteert de volgende procedure voor de afhandeling van klachten. Wij ontvangen uw klacht per e-mail onder vermelding uw naam en de datum van de aflevering. U kunt uw klacht richten aan info@miraclemovies.nl met als onderwerp “klacht betreffende……”

U kunt deze ook toesturen per post naar;

Miracle Movies klachten o.v.v. “Uw naam”

Duke Ellingtonlaan 38, 4462 LK, Goes

Na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons bericht dat wij deze in behandeling hebben genomen. Wij zullen u binnen 3 dagen na ontvangst van uw klacht informeren over de oplossing in deze. De klachten worden behandeld met inachtneming van de algemene voorwaarden die op deze pagina te vinden zijn, geschillen worden conform de richtlijnen van de wet afgehandeld.