• De op deze website getoonde informatie wordt door Miracle Movies Trouwfilms met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
  • Miracle Movies Trouwfilms aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.
  • Verwijzingen naar websites die niet door Miracle Movies Trouwfilms worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.
  • Miracle Movies Trouwfilms is selectief ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt.
  • Miracle Movies Trouwfilms kan niet instaan voor de inhoud van deze sites en de werking van deze sites.
  • Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Miracle Movies Trouwfilms.